اعلانات سایت

اطلاعیه ورود به سامانه

اطلاعیه ورود به سامانه

از مدیر کاربر در
Number of replies: 0

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 98 به قبل می رساند برای ورود به سامانه ابتدا باید در portal.kntu.ac.ir ثبت نام کنید.

نام کاربری در سامانه vc.kntu.ac.ir شماره دانشجویی و رمز ورود همان رمز ورودی ایمیل شماست.

لازم به توضیح است مدیریت رمز، تغییر و یا فراموشی رمز تنها از طریق portal.kntu.ac.ir  انجام می شود.